องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรม Big คลีนนิ่ง วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดและเป็นการรักษาความสะอ...
      
 
  กิจกรรม Big คลีนนิ่ง วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563...
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (cov...
  งานวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ต...
  ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเ...
  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป...
  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ในวันที่ 11 พฤศจ...
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของผ...
  กีฬาชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
  เช้าวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้