องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้จัดปฏิทินดำเนินการหยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือออก
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้ทำปฏิทินดำเนินการหยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก "ทุกว้นศุกร์" ตามมาตรการ 5 ป  1 ข
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้จัดปฏิทินดำเนินการหย...
  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
  โครงการทบทวนและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำป...
  วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
  โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี...
  กิจกรรมเช้าวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562
  เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562
  เช้าวันพุธที่ 29 พฤษาภาคม 2562
  วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
  เช้าวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้