องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]17
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]14
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]13
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]20
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]14
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]21
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]17
8 ประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]21
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 9 ก.ย. 2564 ]49
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 13 ส.ค. 2564 ]48
11 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 [ 2 มิ.ย. 2564 ]46
12 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 1 /2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]149
13 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 15 ก.พ. 2564 ]45
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]47
15 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]141
16 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]143
17 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]151
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]144
19 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]155
20 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]153
 
หน้า 1|2