องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล้กลายทางรอบคุ้มน้อยโนนงาม รหัสทางหลวง ชย74-028 หมู่ที่ 4 บ้านโจดกลลาง [ 3 ก.ค. 2566 ]7
2 ประกาศ อบต.โนนคูณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.๔.74-022 สายสามแยกวัดป่า-แยกสวนป่าสัก หมู่ที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2566 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบคุ้มน้อยโนนงาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-028 หมู่ที่ 4 [ 16 มิ.ย. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-017 สายบ้านโจดกลาง กมฒ0+500 - บ้านดงกลาง หมู่ที่ 4 บ้านโจดกลาง ตำบลโนนคูณ จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,175 ตาราง [ 23 ม.ค. 2566 ]23
6 ประกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ74-022 สายสามแยกวัดป่า-แยกสวนป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านโสกมะตูม ตำบลโนนคูณ จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,970 ตารางเมตร องค์การบร [ 31 ต.ค. 2565 ]28
7 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสี่แยก อบต.โนนคูณ-สี่แยกหนองห้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-016 หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2565 ]35
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 2/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายทางสี่แยก อบต.โนนคูณ-สี่แยกหนองห้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-016 หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภุมิ ตา [ 22 ก.ย. 2565 ]41
9 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 1/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-001 สายทางบ้านโนนคูณ-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ [ 20 ก.ย. 2565 ]38
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องประกาศราคาจ้างโครงการซ่อมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln-Plaxce Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ74-001 สายทางบ้านโนนคูณ-หนองจิก หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวด [ 20 ก.ย. 2565 ]32
11 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 เม.ย. 2565 ]69
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลตฺคอนกรีต หมู่ที 5 [ 20 เม.ย. 2564 ]74
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลตฺคอนกรีต หมู่ที 9 [ 20 เม.ย. 2564 ]68
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลตฺคอนกรีต หมู่ที 8 [ 20 เม.ย. 2564 ]70
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 3 ส.ค. 2563 ]79
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ. 74-007 สายทางบ้านโจดกลาง - บ้านดงกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ( e-bidding) ตามไฟลืเอกสารแนบ [ 6 มี.ค. 2563 ]71
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๐๓ สายทางเข้าหมู่บ้าน-สระใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท [ 12 มี.ค. 2562 ]655
18 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E ๓/๒๕๖๒การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๔-๐๐๓ สายทางเข้าหมู่บ้าน-สระใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนโจด ตามประก [ 27 ก.พ. 2562 ]67
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 18 ม.ค. 2562 ]82
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกลาง หมู่ที่ 5 [ 1 พ.ย. 2561 ]77
 
หน้า 1|2|3