องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessmen : ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
2 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
3 2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]74
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ค. 2565 ]81
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 24 มิ.ย. 2565 ]79
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 เม.ย. 2565 ]110
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 เม.ย. 2565 ]96
9 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]110
10 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) [ 1 มี.ค. 2565 ]96
11 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]130
12 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]125
13 คำแถลงการนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ วันที่ 12 มกราคม 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]136
14 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการนับคะแนน [ 30 พ.ย. 2564 ]150
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 1 พ.ย. 2564 ]159
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เอกสารตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ [ 25 ต.ค. 2564 ]148
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2564 ]149
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบ สถ.1/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]153
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบ ผถ.1/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]138
20 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง คุณสมบัติและลํกษระต้องห้ามในการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]145
 
หน้า 1|2|3|4|5|6