องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 19 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศได้ผุ้ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 3 พ.ค. 2566 ]9
3 ประกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]8
4 การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]8
5 การเสนอแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 7 มี.ค. 2566 ]18
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 17 ก.พ. 2566 ]6
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2567 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessmen : ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]19
9 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]17
10 2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]13
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]83
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ค. 2565 ]92
13 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 24 มิ.ย. 2565 ]88
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 เม.ย. 2565 ]119
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 เม.ย. 2565 ]107
16 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]118
17 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) [ 1 มี.ค. 2565 ]106
18 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]142
19 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]137
20 คำแถลงการนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ วันที่ 12 มกราคม 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]144
 
หน้า 1|2|3|4|5|6