วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านโนนคูณ-บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ (ช่วงทางโค้ง-สะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง เครื่องดนตรี นักร้องนางรำ มหรสพรำวงย้อนยุค โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประดับเวทีกลางและเต้นท์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม+น้ำแข็ง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
เช่าเต้นท์-เก้าอี้ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับแต่งและประดับตกแต่งสถานที่บริเวณจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเวทีกลาง, เครื่องขยายเสียง, ติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณจัดงานและไฟประดับ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31  ต.ค. 2562
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาวดำ-ดำ)