องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]134
2 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 3 ธ.ค. 2561 ]153
3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดดำเนินการออกนอกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าภาษีต่างๆ ประจำปี 2561 ให้แก่ประชาชน ม.1-11 [ 5 ก.ค. 2561 ]174
4 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ [ 6 มิ.ย. 2558 ]312
5 การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2558 ]310