องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคุณ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 23 มิ.ย. 2563 ]0
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]0
5 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]8
6 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 3 ธ.ค. 2561 ]8
7 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดดำเนินการออกนอกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าภาษีต่างๆ ประจำปี 2561 ให้แก่ประชาชน ม.1-11 [ 5 ก.ค. 2561 ]7
8 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ [ 6 มิ.ย. 2558 ]10
9 การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2558 ]10