องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสุพรรณ  จวบชัย
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-3216365


นายอภิชาติ  จำรัสภูมิ
นางสายรุ่ง  จิตรกล้า
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.099-2050300
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-2840260


นายชิตติพงษ์  จิตรกล้า
นายแสงจันทร์  วงษ์อินตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
โทร.084-2238757
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
โทร.090-5940780


นายบรรจง  เจริญใจ
นางสาวขนิษฐา  สิงสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
โทร.094-3076372
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
โทร.093-4790398


นางจิราวรรณ  น้อยดี
นายสายยัน  เจริญศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
โทร.087-6533730
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
โทร.064-2368831


นายอดุลย์  กัณหา
นายสุรชัย  จำรัสภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
โทร.099-0716779
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
โทร.082-8413659