องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 [ 1 ก.ย. 2558 ]426
2 ที่ มท 0805 /ว 3395 ลงวันที่ 321 สิงหาคม 2556 [ 1 ก.ย. 2558 ]3297
3 แบบ ปย2 ระดับส่วนงานย่อย [ 1 ก.ย. 2558 ]563
4 คำแนะนำ การประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ก.ย. 2558 ]529
5 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ ควบคุมภายใน 1 [ 1 ก.ย. 2558 ]539
6 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 2 [ 1 ก.ย. 2558 ]429
7 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 3 [ 1 ก.ย. 2558 ]355
8 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 4 [ 1 ก.ย. 2558 ]370
9 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 5 [ 1 ก.ย. 2558 ]387
10 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]528
 
หน้า 1|2