องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 [ 1 ก.ย. 2558 ]144
2 ที่ มท 0805 /ว 3395 ลงวันที่ 321 สิงหาคม 2556 [ 1 ก.ย. 2558 ]168
3 แบบ ปย2 ระดับส่วนงานย่อย [ 1 ก.ย. 2558 ]161
4 คำแนะนำ การประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ก.ย. 2558 ]158
5 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ ควบคุมภายใน 1 [ 1 ก.ย. 2558 ]148
6 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 2 [ 1 ก.ย. 2558 ]161
7 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 3 [ 1 ก.ย. 2558 ]146
8 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 4 [ 1 ก.ย. 2558 ]153
9 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 5 [ 1 ก.ย. 2558 ]152
10 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]150
11 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 7 [ 1 ก.ย. 2558 ]154
12 แบบ ปย1 ระดับส่วนงานย่อย [ 1 ก.ย. 2558 ]151
13 แบบ ปอ1 ระดับองค์กร [ 1 ก.ย. 2558 ]145
14 แบบ ปอ2 ระดับองค์กร [ 1 ก.ย. 2558 ]161
15 แบบ ปอ3 ระดับองค์กร [ 1 ก.ย. 2558 ]153
16 แบบ ปปส สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน [ 1 ก.ย. 2558 ]151