องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนท 64 [ 3 มี.ค. 2565 ]42
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายและการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 3 มี.ค. 2565 ]39
3 รายงานการกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]69
4 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ [ 21 เม.ย. 2564 ]62
5 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ [ 21 เม.ย. 2564 ]69
6 งบแสดงฐานะการเงิน [ 15 ก.พ. 2564 ]72
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ [ 11 มี.ค. 2563 ]70
8 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]73
9 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]67
10 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]70
11 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี ... [ 10 มิ.ย. 2558 ]74