องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]12
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสที่ 3 เมษายน ถึง มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]10
8 ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลโนนคูณ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]8
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 21 เม.ย. 2565 ]61
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]10
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]9
12 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของอบต.โนนคูณ [ 7 ก.พ. 2565 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]9
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2564 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]66
17 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 [ 21 เม.ย. 2564 ]67
18 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 [ 21 เม.ย. 2564 ]68
19 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 [ 21 เม.ย. 2564 ]65
20 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 4 [ 21 เม.ย. 2564 ]69
 
หน้า 1|2