องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


15 กันยายน 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ


15 กันยายน 2566

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ อนุกรรมการ LTC และคณะทำงาน เพื่อติดตามผลดำเนินงาน และจัดทำร่างแผนการเงิน แผนสุขภาพชุมชน แผนงานโครงการ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

2023-09-15
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-04
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-10