องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5 โดยร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอ) และกองส่งเสริมการเกษตรช่วยลงทะเบียน เริ่มฉีดเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสง่า หมู่5

2023-09-15
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-04
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-10