องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่


  วันที่ 23 มีนาคม 2566  นายสนอง  ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคมของทุกปี  ประจำปี 2566 โดยทำการเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณวัดพระธาตุแก้งกอย ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2023-05-24
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-15
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-03
2023-04-28