องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการ


 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จัดประชุม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 เป้าหมายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 178 คน โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2023-05-24
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-15
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-03
2023-04-28