องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เป้าหมายคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลโนนคูณ พนักงานจ้าง โดยนายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เข้าร่วมตรวจและมีนโยบายให้พนักงานตรวจสุขภาพประจำปี

2023-05-24
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-15
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-03
2023-04-28