องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2563


นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานพิธี เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 มีนายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสานฟื้นฟู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ 2 เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาท บูชาเทพเจ้าตามคติความเชื่อ 3 เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำ หรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต 4 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีโอกาส ได้พบปะเชื่อมความสัมพันธไมตรี กันในแต่ละหมู่บ้าน 5 เพื่อเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ดีงาม ให้ลูกหลาน ชาวตำบลโนนคูณได้สืบทอดต่อไป
2021-03-12
2021-02-19
2021-02-05
2021-02-03
2021-01-18
2020-12-29
2020-12-09
2020-11-25
2020-11-02
2020-10-26