องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (พมจ.) วันที่ 6 ตุลาคม 2563


นำโดยนายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ผู้อำนวยการกองพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (พมจ.) บ้านนายคำภา เจนดง ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ

2020-10-15
2020-10-14
2020-10-12
2020-10-06
2020-10-01
2020-09-28
2020-09-28
2020-09-25
2020-09-24
2020-09-16