องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 29 เม.ย. 2567 ]15
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 8 พ.ย. 2566 ]28
4 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2566 ]46
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 8 ก.พ. 2566 ]56
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]66
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) [ 30 ก.ย. 2565 ]15
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 20 เม.ย. 2565 ]117
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องก้นการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]41
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 22 เม.ย. 2564 ]217