องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโจดน้อย-สามแยกนาหัวแรด หมู่ที่ 10 [ 9 พ.ค. 2567 ]21
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตตำบลโนนคูณเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]2
3 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2567 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโจดน้อย-สามแยกนาหัวแรดหมู่ที่ 10 [ 25 เม.ย. 2567 ]18
5 ประกาศจัดทำทะเบียนประวัติและการจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 22 เม.ย. 2567 ]13
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]5
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]2
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]2
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]5
10 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]9
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]35
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 [ 15 ก.พ. 2567 ]16
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]4
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]1
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]31
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]6
17 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน พ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]18
18 ประกาศลงทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 17 พ.ย. 2566 ]82
19 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ นำโดยนายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราช [ 28 ก.ย. 2566 ]118
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8