องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]17
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 [ 15 ก.พ. 2567 ]8
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2566 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]8
5 ประกาศลงทะเบียนผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 17 พ.ย. 2566 ]59
6 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ นำโดยนายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราช [ 28 ก.ย. 2566 ]84
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]50
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]112
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 22 ส.ค. 2566 ]42
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]10
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]58
12 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]9
13 ขอประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 มิ.ย. 2566 ]41
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 22 มิ.ย. 2566 ]45
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 22 มิ.ย. 2566 ]38
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]45
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 12 มิ.ย. 2566 ]189
18 รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 มิ.ย. 2566 ]37
19 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2566 ]34
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 19 พ.ค. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8