องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]43
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 พ.ย. 2565 ]40
3 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 พ.ย. 2565 ]42
4 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]39
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]43
6 ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ (ฉบับที่ 38) [ 20 เม.ย. 2564 ]181
7 ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ (ฉบับที่ 46) [ 20 เม.ย. 2564 ]179
8 ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน [ 20 เม.ย. 2564 ]184
9 ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกราชการ [ 20 เม.ย. 2564 ]181