องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ธ.ค. 2565 ]163
2 คู่มือสำหรับประชาชน [ 3 ต.ค. 2565 ]17
3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ก.ค. 2564 ]9
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ต.ค. 2558 ]179
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2558 ]157
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2558 ]169
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2558 ]172
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ต.ค. 2558 ]156
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2558 ]85
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2558 ]87
11 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2558 ]88
12 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2558 ]92
13 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 1 ต.ค. 2558 ]181
14 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2558 ]85
15 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 1 ต.ค. 2558 ]88
16 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 1 ต.ค. 2558 ]165
17 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2558 ]87
18 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2558 ]83
19 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2558 ]170
20 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2558 ]159
 
หน้า 1|2