องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุแก้งกอย
ฉัตร ๗ ชั้นที่จะยกขึ้นหยอดพระธาตุแก้งกอย

พระธาตุแก้งกอย เป็นพระธาตุที่เก่าแก่มีอายุในราวพันกว่าปี

ที่ว่าพันกว่าปีก็เพราะว่ากรมศีลปากร บอกว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขไทย

เป็นศิลปะลาวปาปวน