องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


14 พฤษภาคม 2567 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนคูณ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมปศุสัตว์อำเภอคอนสาร พนักงานงานส่วนตำบลและอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


14 พฤษภาคม 2567

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนคูณ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมปศุสัตว์อำเภอคอนสาร พนักงานงานส่วนตำบลและอาสาปศุสัตว์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดสว่างอุดม

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24