องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน พื้นที่ 7 ร. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,โรคชิคุณกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24