องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ครั้งที่ 5/2567


25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ครั้งที่ 5/2567

1. เพื่อพิจารณารับรองสถานะการเงินไตรมาส 2/2567

2. เพื่อพิจารณารับรองผลการติดตามโครงการ

3. เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนการเงิน ครั้งที่ 3/2567

4. เพื่อพิจารณาโครงการ

โดยมีคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24