องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


11 เมษายน 2567 คณะกรรมการหมู่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโนนคูณ ออกบริการคัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ


11 เมษายน 2567

คณะกรรมการหมู่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโนนคูณ ออกบริการคัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตามแผนงานโครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ด้วยสถานีสุขภาพชุมชน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มีผู้ร่วมคัดกรองจำนวน 120 คน

2024-05-14
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11