องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


11 เมษายน 2567 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567


11 เมษายน 2567

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ หน่วยบริการประชาชนสายตรวจตำบลโนนคูณ โดยมีคณะกรรมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน

2024-05-14
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11