องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


5 เมษายน 2567 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567


5 เมษายน 2567

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 จัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 1 จุด และร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.โนนคูณ อสม. ตั้งด่านชุมชนจำนวน 5 ด่าน

2024-05-14
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11