องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ครั้งที่ 3/2567


22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ครั้งที่ 3/2567

1. เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนการเงิน

2. เพื่อพิจารณาโครงการ

โดยมีคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-22