องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายคธากร สาหล้า เลขานุการ/กรรมการ ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ครั้งที่ 2/2567


23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายคธากร สาหล้า เลขานุการ/กรรมการ ประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ครั้งที่ 2/2567

1. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

โดยมีคณะกรรมการพร้อมที่ปรึกษาและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-02-08
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2024-01-02
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-06