องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


9 พฤศจิกายน 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567


9 พฤศจิกายน 2566

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ แกนนำสุขภาพจากจากกลุ่ม ชมรมต่างๆ ภายในตำบลโนนคูณ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเป็นกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนและข้อมูลการเสนอแผนงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

 

2024-02-08
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2024-01-02
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-06