องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


12 ตุลาคม 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชุน โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า ตามแผนโครงการ “ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข


12 ตุลาคม 2566

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชุน โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า ตามแผนโครงการ ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่ พนักงานส่วนตำบล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

2024-02-08
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2024-01-02
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-06