องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่13 กันยายน 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานเปิดโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ


วันที่13 กันยายน 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานเปิดโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รพ.สต. อสม. กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้คัดกรองสายตา ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-02-08
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2024-01-02
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-06