องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ นายสนอง ชาวกะมุด ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ โดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ นายสนอง ชาวกะมุด ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแก่งกอย เจ้าอาวาสวัดกุดมะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร กำนันตำบลโนนคูณ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ร่วมลงนามใน MOU เพื่อขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในระดับพื้นที่ตำบลโนนคูณต่อไป

2024-02-08
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2024-01-02
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-06