องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ


3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) มีมติที่ประชุมให้การช่วย จำนวน 104 ราย และดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป

2024-07-02
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-14