องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566


8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ในวันที 22 มีนาคม 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ





2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-22