องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประการ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]16
2 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]12
3 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]13
4 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]12
5 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]10
6 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]10
7 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]10
8 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]11
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]38
10 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]43
11 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]48
12 ประกาศ เรื่องรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]37
13 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]40
14 ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]37
15 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]42
16 ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลโนนคูณ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]37
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 21 เม.ย. 2565 ]95
18 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]38
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]36
20 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของอบต.โนนคูณ [ 7 ก.พ. 2565 ]40
 
หน้า 1|2