องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]41
2 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]100
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]102
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคุณ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]102
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]89
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 23 มิ.ย. 2563 ]102
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]102
8 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]98
9 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 3 ธ.ค. 2561 ]107
10 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดดำเนินการออกนอกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าภาษีต่างๆ ประจำปี 2561 ให้แก่ประชาชน ม.1-11 [ 5 ก.ค. 2561 ]97
11 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ [ 6 มิ.ย. 2558 ]96
12 การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 มิ.ย. 2558 ]107