องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปี 2566 ที่รับการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 29 ม.ค. 2567 ]11
2 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]15
3 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 2 [ 10 ต.ค. 2566 ]16
4 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]13
5 ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปี 2565 ที่รับการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 13 ก.พ. 2566 ]13
6 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]13
7 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนท 64 [ 3 มี.ค. 2565 ]74
8 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายและการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 3 มี.ค. 2565 ]73
9 รายงานการกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]100
10 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ [ 21 เม.ย. 2564 ]93
11 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ [ 21 เม.ย. 2564 ]102
12 งบแสดงฐานะการเงิน [ 15 ก.พ. 2564 ]106
13 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ [ 11 มี.ค. 2563 ]103
14 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]106
15 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]102
16 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]105
17 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี ... [ 10 มิ.ย. 2558 ]107