องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโจดน้อย-สามแยกนาหัวแรด หมู่ที่ 10 [ 9 พ.ค. 2567 ]17
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 25 เม.ย. 2567 ]24
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประกวดราคมจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโจดน้อย-สามแยกนาหัวแรด ม.10 [ 25 เม.ย. 2567 ]18
5 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]17
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายโรงอิฐ - หนองกอไผ่ หมู่ที่ 11 [ 5 เม.ย. 2567 ]16
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) สายหนองคูณ-หนองคลอง หมู่ที่ 11 [ 28 มี.ค. 2567 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]34
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]8
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]14
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล้กลายทางรอบคุ้มน้อยโนนงาม รหัสทางหลวง ชย74-028 หมู่ที่ 4 บ้านโจดกลลาง [ 3 ก.ค. 2566 ]49
13 ประกาศ อบต.โนนคูณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.๔.74-022 สายสามแยกวัดป่า-แยกสวนป่าสัก หมู่ที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2566 ]64
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบคุ้มน้อยโนนงาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-028 หมู่ที่ 4 [ 16 มิ.ย. 2566 ]38
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]57
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-017 สายบ้านโจดกลาง กมฒ0+500 - บ้านดงกลาง หมู่ที่ 4 บ้านโจดกลาง ตำบลโนนคูณ จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,175 ตาราง [ 23 ม.ค. 2566 ]64
17 ประกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ74-022 สายสามแยกวัดป่า-แยกสวนป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านโสกมะตูม ตำบลโนนคูณ จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,970 ตารางเมตร องค์การบร [ 31 ต.ค. 2565 ]48
18 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสี่แยก อบต.โนนคูณ-สี่แยกหนองห้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-016 หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2565 ]59
19 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 2/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายทางสี่แยก อบต.โนนคูณ-สี่แยกหนองห้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-016 หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภุมิ ตา [ 22 ก.ย. 2565 ]72
20 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E 1/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-001 สายทางบ้านโนนคูณ-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ [ 20 ก.ย. 2565 ]66
 
หน้า 1|2|3