วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การ...

  28 มิถุนายน2567 ธนาคารขยะบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ เปิดทำการรับซื้อขยะและขายฝากกับธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

   กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนคูณ นำโดยนายสนอง ชาวกะมุด นายก อบต.โนนคูณ มอบวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายนายสนุก ทาแจ้ง ม.10

  26 มิถุนายน 2567 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและโรคไข้เลือดออก และการรณรงค์ต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก