องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


งานวันปฏิบัติการรวมพลังชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามยุทธศาสตร์การจู่โจม 1645 ยึดคืนพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันปฏิบัติการรวมพลังชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามยุทธศาสตร์การจู่โจม 1645 ยึดคืนพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ นายนภิวัฒน์ โคตรแก้ว สาธารณสุขอำเภอคอนสาร คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ ผู้บริหารสถานศึกษา 6 แห่ง ผู้นำชุมชน สมาชิกอบต. อสม. รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - ประธานมอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ไฟฉาย สเปร์ยกำจัดยุง ทรายอะเบท แก่ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน - เดินรณรงค์รวมพลังชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามยุทธศาสตร์การจู่โจม 1645 ยึดคืนพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลโนนคูณ - Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 11 หมู่บ้าน โรงเรียน 6 แห่ง
2020-08-05
2020-07-13
2020-07-10
2020-07-08
2020-06-04
2020-05-29
2020-05-15
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-07