องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมหน่วยงสนราชการ และประชาชนชาวตำบลโนนคูณจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุแก้งกอย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานฟื้นฟู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ