องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ทำกิจกรรมการออกำลังกายร่วมกับกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลโนนคูณ


ตามนดยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเย็นวันพุธของสัปดาห์