เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ