องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
      
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ประจำปีงบประมาณ พ....
  นายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ...
  กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุข วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562...
  เช้าวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  กิจกรรมเช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
  เช้าวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ...
  กิจกรรมเช้าวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
  วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ องค์การ...
  เช้าวันอังคารที่ 18 มกราคม 2562
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง